Privātuma politika

SIA „Cartex Latvia” rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Izmantojot Vietni, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neizmantojiet Vietni Šajā Privātuma politikā ar„personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt. Dati, kurus Mēs varētu apkopot tieši no Jums: • vārds, uzvārds • pasta adrese; • e-pasta adrese; • tālruņa numurs; • maksājumu vēsture • vecums; • dzimšanas datums; • dzimums u.c. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam Mēs varam izmantot Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem: • lai apstrādātu Jūsu pieteikumu; • lai sniegtu pakalpojumus; • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai komentāriem; • pārdošanas veicināšanas, loteriju vai konkursu nolūkos; • lai sūtītu Jums Jūsu pieprasītos produktus vai paraugus; • lai novērtētu Mūsu Vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu un lai saprastu Jūsu pārlūkošanas un iepirkšanās paradumus; • lai ieteiktu Jums produktus; • lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus; • lai analizētu Mūsu reklāmu efektivitāti; • lai veiktu tiešsaistes uzvedības analīzi; • lai novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti.

Piegāde visā pasaulē

Bezmaksas konsutācijas

Plašs modeļu klāsts

Zvaniet  +(371) 26-447-647